L’Associació Anadromes funcionem internament a partir d’una junta directiva, seguint el model estipulat d’associacions sense ànim de lucre a Catalunya.

Els càrrecs de l’entitat no són remunerats. Els ingressos es destinen a desenvolupar les nostres accions i els possibles excedents reverteixen en l’activitat de l’associació.

La junta directiva està constituïda per:

Anadromes_XavierO_01Xavier Orteu i Guiu
President
Anadromes_SergioP_01Sergio Pérez Couso
Secretari
Anadromes_KikeB_01Kike Bastida Torres
Tresorer
Anadromes_RosaM_01Rosa María Martín
Vocal
Anadromes_LolaN_01Lola Novella Calvo
Vocal