El teixit empresarial del territori juga un paper cabdal en la promoció social de la ciutadania. Sota el paraigües de la Responsabilitat Social Corporativa i a través de la col·laboració amb l’Associació Anadromes, les empreses col·laboren en la millora de l’ocupabilitat de les persones a partir de la facilitació de processos formatius o de pràctiques i faciliten la seva inserció laboral a través de diferents modalitats de contractacions.

Des de l’associació desenvolupem diverses actuacions amb el teixit empresarial:

  • Intermediació laboral entre el teixit social i empresarial
  • Formació a mida per a empreses.
  • Exploració de l’aplicació de noves tecnologies aplicades al desenvolupament comunitari