L’Associació Anadromes és una xarxa de treball formada per 6 entitats d’acció social. Millorem la qualitat dels nostres serveis a partir d’espais de debat, d’intercanvi de bones pràctiques i experiències o mitjançant accions de formació contínua.

Des de l’associació impulsem diferents actuacions per a l’enriquiment i la millora qualitativa de les entitats membre:

  • Oferiment de formació contínua
  • Generació de models de xarxes de treball
  • Intercanvi d’experiències i bones pràctiques
  • Recopilació i debat sobre les necessitats socials del moment