L’Associació Anadromes treballem amb la ciutadania per tal de millorar el seu grau d’ocupabilitat i fomentar la seva participació comunitària. Dediquem la major part dels nostres esforços a les persones en situació d’atur. En definitiva, actuem amb la ciutadania per tal que aquesta incrementi i millori la seva circulació i implicació social.

Des de la nostra entitat impulsem i gestionem diferents accions o activitats per a donar resposta a les necessitats socials del moment:

  • Orientació i acompanyament en la recerca de feina o de formació
  • Formació professionalitzadora o de segona oportunitat educativa
  • Promoció de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
  • Foment i gestió de voluntariat vinculat a les nostres actuacions.