Les Administracions col·laboren amb la nostra associació donant suport i avalant les nostres actuacions per tal d’assolir un major efecte transformador i ampliar l’impacte dels nostres serveis al territori. Resulta cabdal que les Administracions públiques continuïn apostant per les accions socials realitzades per les entitats i des de l’associació hi treballem amb aquesta finalitat.

A través de l’entitat realitzem diverses accions amb les Administració pública:

  • Projectes d’inclusió social i laboral
  • Generació de models de xarxes de treball
  • Intercanvi d’experiències i de bones pràctiques
  • Exploració de l’aplicació de noves tecnologies aplicades al desenvolupament comunitari